Skip to Main Content
Jag letar efter

Introduktion till brännskador

Denna interaktiva modul tar upp olika typer av brännskador.
Du kommer att få kunskap kring hur du:

 • definierar, följer och utvärderar brännskador.
 • vet när du ska referera till en specialist.
 • applicerar viktiga behandlingsstrategier.
Starta kursen

Introduktion till diabetiska fotsår

Denna interaktiva modul ger en introduktion om diabetiska fotsår genom att titta närmare på: 

 • Olika typer av diabetiska fotsår.
 • Vilken inverkan det har på sjukvården.
 • Riskfaktorer och patientbedöming. Betydelsen av tryckavlastning.
 • Diagnos och behandlingsalternativ.
Starta kursen
Strålbehandling - förorsakar hudskador

Denna interaktiva modul ger in introduktion kring hudskador orsakat av strålbehandling. Efter kursen kommer du att:

 • Förstå etiologin av hudreaktioner orsakade av strålbehandling.
 • Kunna identifierar riskfaktorer.
 • Ha kunskap om förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ.
Starta kursen

Introduktion till trycksår

Denna interaktiva modul kommer att ge en introduktion kring trycksår genom att titta på:

 • Hur man definierar och klassificerar dem.
 • Främsta riskfaktorerna.
 • Riskbedömningsverktyg.
 • Följa och beömma trycksår.
 • Förebyggande åtgärder och behandlingsstrategier.
Starta kursen

Hudens anatomi och fysiologi

Denna interaktiva modul ger en introduktion i de grundläggande principerna på hudens struktur och funktion. Efter att ha tagit denna modul kommer du att förstå grundprinciperna av sårläkning och sårbehandling samt mer specifikt kunna:

 • Beskriva hudens struktur
 • Beskriva hudens funktion
 • Förstå effekten av hudens åldrande
Starta kursen
Introduktion till venösa bensår

Denna interaktiva modul ger en introduktion till venösa bensår genom att titta på:

 • Denifition av av sår i nedre extremiterna
 • Hälsoekonomiska effekter av venösa bensår
 • Det venösa systemet
 • Kliniska tecken på venös hypertension
 • Klinisk presentation av venösa bensår
 • Diagnostik och behandlingsalternativ
Starta kursen

Relatede produkter

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.