Introduktion till diabetiska fotsår

5 apr, 2016
Interaktiv sårbehandlingsmodul
45 min

Denna interaktiva modul ger en introduktion i diabetiska trycksår (DFUs) genom att titta på:

  • Olika typer av DFUs.
  • Effekterna av DFUs på sjukvården.
  • Riskfaktorer och bedömning av patienten.
  • Vikten av att lindra trycket.
  • Diagnos och behandlingsalternativ.