Patientuppvärmning - före, under och efter kirurgiska ingrepp

Läs mer

En förändring som ändrar allt

Mepilex® XT - bättre hantering av sårvätska

Läs mer

Biogel - nu också med PPE certifiering

Läs mer

Färgkodning av ProcedurePak set

ökar effektiviteten i operationssalen

Läs mer

Vår globala drivkraft

Att alla skall kunna glädjas över sin egna extraordinära resa

Läs mer

Mölnlycke Health Care

Vi är en världsledande leverantör av engångsprodukter inom operation och sårbehandlingsprodukter till sjukvården och patienter.
Läs mer om vårt företag