BARRIER® EasyWarm®

Stop the drop – perioperativ uppvärmning av patienten

Effektiv och jämn uppvärmning av patienter bidrar till att minska risken för hypotermi. Det minskar även antalet postoperativa infektioner och andra komplikationer, verkar lugnande på patienten och förkortar tiden för återhämtning. Detta innebär högre patientomsättning och insparade resurser. 

BARRIER® EasyWarm® aktivt självvärmande filt är en lösning för uppvärmning av patienter som är enkel att använda och som har utformats för den perioperativa miljön. När filten har tagits upp och vecklats ut når den sin arbetstemperatur inom 30 minuter och håller en genomsnittlig temperatur på 44 °C i upp till 10 timmar.1

Den bidrar till att förebygga hypotermi i den perioperativa miljön1

Enkel och snabb hantering, vilket sparar tid

Lätt att använda före, under och efter operation för att värma patienten på ett effektivt sätt

Lättillgänglig för fler patienter eftersom ingen ytterligare utrustning behövs

Finns tillgänglig i två storlekar med olika funktioner

Fördelar med BARRIER EasyWarm aktivt självvärmande filt

Dr. Mark Kyker, thoraxanestesiläkare

02:18
(mm:ss)

Var kommer värmen i filten från?

  • Värmen i den aktivt självvärmande BARRIER EasyWarm-filten bildas genom en exoterm kemisk reaktion vid kontakt med luften som sker genom oxidering av järn.
  • Innehållet i värmedynorna är helt naturligt: aktivt kol, järn, vatten, salt, lera och kemiska ämnen förvaras i 12 separata fickor.
  • Fickorna har utformats och placerats för att ge största möjliga värmeöverföring på ett effektivt sätt. Medeltemperaturen på 44 ºC nås inom 30 minuter.

 

Produktblad att ladda ner:

EasyWarm aktivt självuppvärmande filt

EasyWarm + aktivt självuppvärmande filt (två delar)

 

1. Clinical to assess the safety and efficacy of an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.

Clinical study assessing the safety and efficacy of BARRIER EasyWarm

Dela

Mer information

Så här används BARRIER® EasyWarm®

Lär dig hur du använder BARRIER® EasyWarm® aktiv självvärmande filt för...

Enkel och effektiv patientuppvärmning

Effektiv kontinuerlig patientuppvärmning minskar risken för hypotermi....