HiBiScrub®

Har ett kliniskt bevisat mikrobiellt skydd för både vårdpersonal och patienter.

HiBiScrub® preoperativ hand- och helkroppstvätt innehåller klorhexidinglukonat som till skillnad från tvål och gel binds till huden och ger ett ihållande skydd upp till sex timmar.2 Om produkten appliceras upprepade gånger förbättras effektiviteten.3 HiBiScrub innehåller aktivt klorhexidinglukonat som har en bevisad effekt på gramnegativa och grampositiva bakterier, jästsvampar, svamp och virus.4 Produkten ger skydd mot postoperativa infektioner och bakterietillväxt av mikroorganismer vid incisionsområdet på mindre än 60 sekunder.5 Detta ger ett skydd mot postoperativa infektioner.6

Huddesinfektion med HiBiScrub i kombination med antibiotika som intas nasalt minskar risken för sjukhusförvärvade infektioner med S aureus med nära 60 %7

Ger skydd mot postoperativa infektioner (SSI) och sjukhusförvärvade infektioner (HAI)6

Ger direkt skydd8

Ger ett skydd på upp till sex timmar2

Dödar ett brett spektra av mikroorganismer4, 5

Är hudvänligt9 även vid upprepad användning10

HiBiScrub förbättrar kostnadseffektiviteten genom att ge skydd mot postoperativa infektioner

NoImage

(mm:ss)

En studie som nyligen genomfördes av Europeiska kommissionen visade att 16 miljoner extra sjukhusdagar krävdes för att behandla sjukhusförvärvade infektioner till en kostnad av 435 euro per dag. Detta ger en total extrakostnad på 7 miljarder euro per år.12 Genom att införa en process för huddesinfektion kan man minska antalet sjukhusförvärvade infektioner och därmed sänka kostnaderna för behandling av sådana infektioner.

Huddesinfektion – för säkrare ingrepp

Genom att införa huddesinfektion i riktlinjerna för infektionskontroll kan man se till att de kirurgiska ingreppen är helt rena från början. Om de antiseptiska HiBi-produkterna av hög kvalitet används för att förbereda patienterna före och efter kirurgi kommer detta att ge ett skydd mot postoperativa infektioner. HiBiScrub för huddesinfektion är en mycket effektiv antiseptisk lösning.

Effekten av HiBiScrub varar under lång tid efter applicering och dödar bakterier i upp till sex timmar.2 Detta minskar den naturliga förekomsten av bakterier som hittats på huden hos tre personer12 med 94 %.13

Kliniska undersökningar av huddesinfektion

Patienten är en källa till kontaminering på grund av förhållandet mellan positiv hudkultur och infektionsnivåerna hos sår.14

I en randomiserad kontrollerad undersökning som publicerades i New England Journal of Medicine visade det sig att huddesinfektion med HiBiScrub tillsammans med nasalt intag av mupirocin kan minska förekomsten av sjukhusförvärvade infektioner med S aureus med upp till 60 %.5

Varje år får en av 20 patienter inom EU en sjukhusförvärvad infektion (HAI), vilket leder till 4,5 miljoner infektioner.15 Enligt Centers for Disease Control (CDC) drabbas 2–5 % av patienterna som genomgår kirurgi av en postoperativ infektion (SSI).12


1. Mölnlycke Health Care Report REPR0145
2  JTanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. (2012) vol 13 11 - 15
3. Faogali J et al; 1995. Comparison of the immediate, residual, and cumulative antibacterial effects of Novaderm R, Novascrub R, Betadine Surgical Scrub, Hibiclens, and liquid soap. Vol 23; 337-343
4. Denton, GW; 2001. Chlorhexidine. Chapter 15 in Disinfection, Sterilization, and Preservation. Ed. Block SS. Fifth Ed. Lippincott Williams and Wilkins.
5. Mölnlycke Health Care Report REPR0432
6. Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
7. Bode LGM et al; 2010. NEJM. Preventing Surgical-Site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. Vol 362; 9-17.  
8. Mölnlycke Health Care Report REPR0432
9. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
10. Larson EL, Eke PI, Laughon BE. 1986. Efficacy of alcohol-based hand rinses under frequent use conditions. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Vol 30; 542-544
11. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections.
12. Health Protection Agency, MRSA information for patients (www.hpa.org.uk)
13. Bryne DJ, Napier A, Cuschieri A. 1990. Rationalizing whole body disinfection J Hosp Infect. 15(2):183-7.
14. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200
15 Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication and Recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections. December 2008.
Dela

Learn more

Så här tvättar man händerna

Händerna är en källa till och en vehikel för överföring av mikroorganismer....

Så här genomförs en helkroppstvätt

Så här genomförs en preoperativ helkroppstvätt.

Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI) och...

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade...

HiBiClens
HiBiClens

Kills germs on contact and with repeated use it binds to the skin, reducing hand microbial counts further with each use.

HiBiScrub Plus
HiBiScrub Plus

Using HiBiScrub Plus in conjunction with a nasal antibiotic while whole body washing reduces the risk of HAIs by nearly 60%.