Helkroppstvätt

Huden är en potentiell källa för kontamination

Vid alla kirurgiska ingrepp finns det en potentiell risk att operationsområdet blir kontaminerat med bakterier från den egna hudfloran.1 Helkroppstvätt eller generell hudrengöring med HiBi® antiseptiska medel desinfektionerar patientens hud på ett säkert och effektivt sätt.

Referenser

  1. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200
  2. JTanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. (2012) vol 13 11 – 15 / Molnlycke Healthcare Report REPR0654

HiBiScrub

HiBiScrub® preoperativ hand- och helkroppstvätt innehåller klorhexidinglukonat...

Rekommenderade produkter

HiBiScrub
HiBiScrub

HiBiScrub® preoperativ hand- och helkroppstvätt innehåller klorhexidinglukonat...

Läs mer

Helkroppstvätt

En möjlig risk vid alla operationer är att operationssåret infekteras med...

Bekämpa infektioner (kirurgiska (SSI) och...

Vid varje given tidpunkt lider över 1,4 miljoner människor av sjukvårdsförvärvade...

Så här genomförs en helkroppstvätt

Så här genomförs en preoperativ helkroppstvätt.