Vår policy beträffande hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

På Mölnlycke Health Care gör vi allt vi kan för att skapa en säker miljö för våra anställda, leverantörer och besökare på våra anläggningar världen över. Vi arbetar ihärdigt med att eliminera potentiella risker på arbetsplatsen, kontrollera säkerhetsnivån och följa tillämpliga lagar överallt där vi är verksamma.

Vårt synsätt på arbetsmiljöstyrning

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor på alla våra anläggningar, vilket även omfattar efterlevnad av lokala bestämmelser. En arbetsmiljögrupp bestående av anställda finns på plats på alla våra fabriker. Gruppen diskuterar hälso- och säkerhetsrelaterade frågor med jämna mellanrum och rekommenderar åtgärder för förebyggande av olyckor. Samarbete sker även mellan våra olika anläggningar så att vi kan utbyta bästa praxis och genomföra förbättringar i företaget som helhet. Miljö-, hälso- och säkerhetsrepresentanter (EHS) från varje anläggning sammanträder varje månad med den regionala och globala EHS-ledningen för att diskutera frågor och utbyta idéer.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är en del av vårt övergripande uppdrag att förebygga skador och tillhandahålla hälsovårdslösningar för vårdpersonal och patienter. Genom denna policy förbinder vi oss att upprätthålla våra anställdas hälsa och välmående genom att:

  • följa alla lagstadgade arbetsmiljölagar och bestämmelser
  • se till att de anställda har möjlighet att diskutera arbetsmiljörelaterade frågor och tillhandahålla utbildning för att öka de anställdas medvetenhet
  • fastställa arbetsmiljömål och utvärdera dem i syfte att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete och minimera risker och faror.

Arbetsmiljöprestanda

Vår arbetsmiljöprestanda övervakas och mäts varje månad. Resultaten presenteras och diskuteras i olika rapporter som delges vår ledning och baseras på en jämförelse mot våra globala mål gällande

-  Antal arbetsplatsolyckor (LTA) per miljon arbetstimmar

-  Antal förlorade arbetsdagar (LTD) per miljon arbetstimmar

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport (Eng. 718 kB pdf, öppnas i ett nytt fönster) om du vill ha mer information om vår arbetsmiljöprestanda

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss