Risk och följder med hypotermi

Risk och följder med hypotermi

Hypotermi är en vanlig och erkänd biverkning av kirurgiska ingrepp. Den kan uppträda före, under och efter ett ingrepp och kan leda till:

  • Ökad risk för bland annat hjärtkomplikationer och blödning1
  • Ökad risk för infektion i operationssåret1
  • Ytterligare behandling och längre sjukhusvistelser, vilket innebär högre kostnader1
  • Mer obehag och oro för patienterna1

 

Ekonomiska konsekvenser av hypotermi
Patienter med lindrig hypotermi får tre gånger så många infektioner i operationssåret som patienter med normal temperatur. Patienterna utvecklar SSI, vilket leder till både behandlingskostnader och längre sjukhusvistelse. En uppskattning av kostnaden per SSI är 2 650 euro.2


Med rätt perioperativ uppvärmning kan frekvensen SSI minska med 25-30 %, vilket kan innebära besparingar för sjukhuset.2

 

 


Referenser

  1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.
  2. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing report implementing NICE guidance. NICE clinical guideline 65.2008.
Dela