Kliniska bevis som visar positiva utfall

Många verksamma inom vården har nu lagt till användning av Mepilex Border i sina preventionsprotokoll och har dokumenterat effekten i program för utfallsförbättring.
I dagsläget har 15 fallstudier dokumenterats som omfattar  nästan 1000 patienter som följts noga.


Observera. Användning av förband med Safetac-teknologi eliminerar inte behovet av ett omfattande preventionsprogram för trycksår (t.ex. stödytor, placering, nutrition, hydrering, hudvård, rörlighet).