Hantera hudens mikroklimat med Mepilex Border

In vitro-tester visar att Mepilex® Border vid jämförelse med ett urval andra förband har bäst förmåga att absorbera, hålla och frigöra vätska så att en korrekt fuktighetsbalans bibehålls som håller huden torr och skapar förutsättningar som förhindrar att trycksår uppstår.23