Prevention av trycksår

Sårkategorier

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Prevention av trycksår

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att trycksår delas in i kategorierna 1-4. Kategori 1 kan ange att patienten löper risk att få trycksår medan kategori 4 innebär fullhudsförlust med exponering av ben, sena eller muskel.

Sidans topp

Lär dig mer om trycksårskategorier

De internationella definitionerna och det internationella klassificeringssystemet för trycksår har nyligen setts över och släppts i uppdaterad form av NPUAP och EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel och European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention och behandling av trycksår: riktlinjer för klinisk praxis. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

 • Historiskt har termerna stadium och grad oftast använts, men nyligen infördes termen kategori för att undvika intrycket att det alltid
  sker en utveckling från stadium 1 till 4.
 • I litteraturen används alla termerna som synonymer.
 • Det anses felaktigt att sänka stadiet för ett sår när det läker, t.ex. ska ett stadium/kategori 4-sår alltid dokumenteras som ett sådant. I stället ska läkningen följas med hjälp av särskilda verktyg för det ändamålet.
Sidans topp

Kategori/grad 1 Rodnad som inte bleknar vid tryck.


Intakt hud med rodnad som inte bleknar vid tryck på ett avgränsat område, vanligtvis över en benprominens. Mörkpigmenterad hud kanske inte bleknar synbart. Dess färg kan skilja sig från omgivande huds. Ett sår av grad 1 kan visa att patienten är i riskzonen.

Sidans topp

Kategori/Fas 2 delhudsförlust.


  Delhudsförlust av dermis med ett grunt öppet sår med rödrosa sårbädd, utan nekrotisk vävnad. Kan också vara en intakt eller öppen/rupturerad serumfylld blåsa. Detta bör inte användas vid beskrivning av exempelvis hudrupturer. Kom ihåg att blåmärken kan tyda på en djup vävnadsskada.

Sidans topp

Kategori/Fas 3 Fullhudsförlust.


Fullhudsförlust. Subkutant fett kan vara synligt men ben, sena eller muskel blottas inte. Nekrotisk vävnad kan förekomma men skymmer inte vävnadsförlustens djup. Underminering och tunnelbildning kan förekomma. Var medveten om att djupet här varierar med platsen. I örat finns t.ex. ingen subkutan vävnad.

Sidans topp

Kategori/grad 4 Förlust av subkutan vävnad


Fullhudsförlust med exponering av ben, senor eller muskler. Nekrotisk vävnad eller sårskorpa kan föreligga i någon del av sårbädden. Underminering och tunnelbildning förekommer ofta. Var medveten om att djupet här varierar med platsen. I örat finns t.ex. ingen subkutan vävnad. Grad 4-sår kan också sträcka sig ut i muskler och stödstrukturer.

 

I USA har NPUAP lagt till ytterligare två kategorier som kan innefattas i grad 4
enligt andra klassificeringssystem såsom det som utfärdats av EPUAP.

Sidans topp

Misstänkt djup vävnadsskada


Purpurfärgat eller kastanjebrunt område med missfärgad hel hud eller blodfylld blåsa på grund av skada på underliggande mjukdelar orsakad av tryck- och/eller skjuvning. Området kan kantas av vävnad som smärtar, är fast, mosig, svampig, varmare eller svalare än vävnaden runt omkring.

Sidans topp

Oväntad


Fullhudsskada där sårbasen är täckt av nekrotisk vävnad (gul, ljusbrun, grå, grön eller brun) och/eller en sårskorpa (ljusbrun, brun eller svart) i sårbädden.

Trycksår är ofta svåra att diagnostisera. Särskilt kan det vara svårt att se skillnad mellan trycksår och sår orsakade av fukt. Det är viktigt att ställa rätt diagnos eftersom både preventions- och behandlingsprogrammen kan skilja sig åt.21

Viktiga kännetecken att vara medveten om (anpassat från EPUAP-meddelandet)21

Fukt ska närvara, t.ex. inkontinens
Ett sår på en benprominens är med största sannolikhet ett trycksår, men måste inte vara det. Fuktsår kan uppträda på en benprominens, men se till att tryck- och skjuvning har uteslutits som orsakande faktorer och att fukt finns.
Omkringliggande hud som har rosa/vita prickar tyder oftast på maceration.
Trycksår är ofta sammanhängande och enhetliga till formen medan fuktsår ofta är diffusa och består av flera delar med oregelbunden form.
Fuktsår är oftast ytliga.
Om nekros föreligger är såret troligen inte ett fuktsår.

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...