Introduktion till trycksår

Mölnlycke Health Care är medvetna om de utmaningar sjukvårdspersonal ställs inför vid behandling och prevention av trycksår. Informationen i detta avsnitt om trycksår är tänkt att hjälpa dig bygga upp egen kunskap om trycksår. Dessutom får du information om en del av de lösningar som Mölnlycke Health Care erbjuder för att behandla och förebygga trycksår hos patienterna

Ett trycksår kan definieras som en "lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över en benprominens, som orsakas av tryck eller tryck i kombination med skjuvkrafter.
Ett antal bidragande eller förvärrande faktorer är förknippade med trycksår. Hur viktiga dessa faktorer är återstår att klarlägga."1

Trycksår är inget nytt fenomen – det finns rapporter om trycksår från tusentals år tillbaka – men under de senaste årtiondena har kunskapsmassan ökat och forskningsrönen blivit fler, vilket har lett till behandlingsriktlinjer, riskbedömningsverktyg och preventionsprogram. Artiklar med fokus på trycksår har t.ex. ökat med 960 procent mellan 1990 och 2008.2