Viktiga inslag i behandling

Viktiga inslag i behandling – anpassat från National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klassificera såret – använd ett validerat verktyg, utbilda vårdteamet i specifika tekniker som krävs för vård av mörkpigmenterade patienter och för att skilja trycksår från andra sår
 • Bedöm och övervaka läkningen – bedöm såret minst en gång i veckan – övervaka läkningen med ett validerat verktyg – ändra behandlingsprotokollen om förväntade framsteg uteblir
 • Se till att näringsbehovet bedöms och tillgodoses med näringsstöd och remiss till dietist
 • Bedöm smärtan – smärta kan förekomma både under procedurer och i vila – använd ett validerat verktyg för smärtbedömning, t.ex. en visuell analog skala
 • Se till att adekvata strategier för smärtlindring tillämpas
  Observera att verktyg för smärtbedömning finns i avsnittet om smärta på www.less-pain.com
 • Välj en lämplig stödyta och var noga med att placera patienten i rätt läge – tänk på att patienter i anestesi- och intensivvård, med ryggmärgsskada eller fetma kan ha särskilda behov
 • Val av förband – utgå från varje enskilt sårs särskilda egenskaper – ta hänsyn till exsudatnivån, sårbäddens status, infektion, plats och   omgivande huds status. En fuktig sårmiljö är nödvändig för optimal läkning. Tänk också på att välja förband som minimerar
  smärta och vävnadsskada, såsom mjuka silikonförband.
 • Bedöm och behandla infektion
 • Överväg specialbehandlingar – t.ex. sårbehandling med underryck (NPWT)