Lär dig mer om behandlingsstrategier

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög risk att utveckla trycksår redan innan såren uppstår. Samtidigt vet man nu att det finns situationer när det är oundvikligt att trycksår uppstår.