Bedömning av trycksår

Olika kännetecken hos ett trycksår är viktiga både för att förstå hur djup och allvarlig vävnadsskadan är och för att definiera vården, bland annat valet av förband.

Följande element bör bedömas:

 • Stadie
 • Plats
 • Storlek (längd, bredd, djup)
  (fotografier kan underlätta bedömningen)
 • Föreligger underminering?
 • Djupa sår/tunnelbildning
 • Nekrotisk vävnad/närvaro av nekros
 • Närvaro av granulationsvävnad
 • Sårsekret
 • Smärta – har smärtbedömning gjorts och smärtlindringsstrategier tillämpats
 • Status för huden runt såret