Ekonomiska konsekvenser

Trycksår innebär en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen över hela världen, och under de senaste åren har ytterligare kostnader tillkommit genom allt flera rättstvister.
Vårdpersonal måste vara medveten om både de direkta och de indirekta kostnaderna och om hur tillämpningen av preventionsprotokoll kan innebära långsiktiga besparingar. Ett förband är ett exempel på ett preventionsverktyg till minimal kostnad jämfört med kostnaden för att behandla ett trycksår.

Några fakta om de verkliga ekonomiska kostnaderna för trycksår:

Fakta 1 De uppskattade kostnaderna för den amerikanska sjukhussektorn är 11 miljarder US-dollar per år 14.
Fakta 2 Den uppskattade kostnaden i det brittiska offentliga sjukvårdssystemet (NHS) är 1,4–2.1 miljarder pund årligen (4 % av NHS totala kostnader)15.
Fakta 3 det är vanligt med rättsprocesser både inom akutvård och långvård – i vissa fall med höga skadestånd 16.
Fakta 4 Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en patient med ett sår vars stadium inte går att bestämma eller en djup vävnadsskada uppskattas till 43 180 US-dollar17,18.
Fakta 5 En amerikansk rapport visar att den genomsnittliga tiden för sjukhusvistelsen är nästan tre gånger längre19.
Fakta 6 Den genomsnittliga sjukhuskostnaden för trycksår i USA är 14 260 US-dollar och motsvarande kostnad i Korea är mellan 3 000 och 7 000 US-dollar11.
Fakta 7 Kostnaden för behandling av trycksår i den kanadensiska vården rapporteras vara 9000 US-dollar20.