Postoperativ blåsbildning

Prevention av postoperativ blåsbildning

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Postoperativ blåsbildning

report Prevention av postoperativ blåsbildning är ett mångfasetterat område, men några av de faktorer som påverkar är:

 • Val av rätt förband
 • Rätt metod för att applicera förbandet
 • Begränsning av borttagningen av förband

"Val av rätt förband för postoperativa sår kan förhindra blåsbildning, maceration och risk för infektion. Förbandet ska helst vara permeabelt, vattentätt, transparent, absorberande och tillräckligt flexibelt för att klara ledrörelser"16

Mepilex® Border har kliniskt visats bidra till att minimera den postoperativa blåsbildningen hos patienter efter artroplastik i knä eller höft. Många verksamma inom vården har nu lagt till användning av Mepilex Border i sina preventionsprotokoll för postoperativ blåsbildning och har dokumenterat effekten i program för utfallsförbättring.

DeMyst G & Meuleneire F 2010  A case study series evaluation of a silicone coated foam dressing
in the treatment of patients undergoing orthopaedic surgery. 
Posterpresentation på EWMA-konferensen i Genève 2010.
Catharina Johansson
et al
 2011 An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in
post-operative wound care following hip and knee arthroplasty
Posterpresentation på EWMA-konferensen i Bryssel 2011.
Tiina Pukki
et al
 2007 A survey of nursing practitioners to assess the performance of an all-in-one soft silicone foam dressing in post-operative wound care Posterpresentation på EWMA-konferensen i Glasgow 2007.
Tiina Pukki
et al
 2010 Assessing Mepilex Border in post-operative wound care Wounds UK, 2010, Vol 6, No 1

En av de senaste studierna är en observationsstudie som undersöker användningen av Mepilex Border vid behandling av postoperativa sår efter artroplastik i knä eller höft.17

I denna studie applicerades Mepilex Border i operationssalen på 146 patienter: förbanden fick sitta kvar till dag fyra efter operation, då det första rutinmässiga förbandsbytet gjordes. Vid förbandsbyte använde sköterskorna ett rapportformulär för att dokumentera förekomst av blåsor och andra hudreaktioner, mängden sårsekret och hur lätt det gick att applicera och ta bort förbandet. Dessutom gjordes en allmän bedömning av förbandet.

Inga blåsor rapporterades hos någon patient. Den allmänna bedömningen av förbandet var "mycket bra" i 87 % av fallen.

Referenser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Dela

Vilka krav ska ett förband för postoperativ sår uppfylla?
Vilka krav ska ett förband för postoperativ sår uppfylla?

Hantering av sårsekret Mepilex Border erbjuder optimal postoperativ vätskehantering. Den unika femskiktsdesignen ger effektiv absorption, spridning och...