Patientuppvärmning

Klinisk studie för utvärdering av säkerhet och effekt av BARRIER® EasyWarm®

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Patientuppvärmning

En klinisk studie för utvärdering av säkerhet och effekt av BARRIER® EasyWarm®, en aktiv självuppvärmande filt, visar att användning av filten bidrar till att förebygga hypotermi.1

  • Med den aktiva självuppvärmande filten hölls den intraoperativa temperaturen stabil i 2,5 timmar
  • Det typiska temperaturfallet på 1–1,5 °C när anestesi induceras uppträdde inte hos patienterna. Endast en temperatursänkning på 0,6 °C registrerades
  • Inga allvarliga oönskade händelser rapporterades

 

Den aktiva självuppvärmande filten mottogs väl av patienterna med avseende på komfort och värme. Studien genomfördes 2011 vid University General Hospital i Houston, Texas samt vid Physicians’ Surgical Care Center i Winter Park, Orlando, Florida, båda i USA.

112 patienter rekryterades och utvärderas med avseende på säkerhet, och 68 var giltiga för effektivitetsanalys av protokollet.

Patienterna bokades in för narkos under ett kirurgiskt ingrepp som planerades vara minst 60 minuter och högst 180 minuter. Tidsschemat måste tillåta att patienterna värmdes med en helt aktiverad filt i minst 30 minuter före anestesi.

Det typiska temperaturfallet på 1–1.5 °C när anestesi induceras uppträdde inte hos patienterna. Endast en temperatursänkning på 0,6 °C registrerades. Slutsatsen drogs att temperaturen kunde hållas stabil i 2,5 timmar under det kirurgiska ingreppet.1


Ladda ner den kliniska sammanfattningen på engelska (PDF)

Dela

Om hypotermi
Om hypotermi

Perioperativ hypotermi är när en patients centrala kroppstemperatur sjunker...

Varför förvärmning är ett effektivt...
Varför förvärmning är ett effektivt sätt att unvika hypotermi.

I juni 2013 hölls ESA kongressen i  Barcelona, Spanien....

Varför riktlinjer inom patientvärmning...
Varför riktlinjer inom patientvärmning är viktigt.

I juni 2013 hölls ESA kongressen i  Barcelona, Spanien....

Varför det är viktigt att undvika mild...
Varför det är viktigt att undvika mild hypotermi

I juni 2013 hölls ESA kongressen i  Barcelona, Spanien....