Infektionsprevention

Sjukhusförvärvade infektioner (HAI), kirurgiska infektioner (SSI) och infektioner i samband med sjukvård (HCAI) – så här skiljer de sig1

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Infektionsprevention

Sjukhusförvärvade infektioner (HAI) och infektioner i samband med sjukvård (HCAI) är termer som används alternativt och deras definitioner överlappar. 
 
Med sjukhusförvärvad infektion avses en infektion som utvecklas hos en patient 48 timmar eller mer efter intagning på sjukhus.1.

Kirurgiska infektioner (SSI) är infektioner som utvecklas inom 30 dagar efter en operation eller inom ett år efter att ett implantat har satts in och som förefaller ha samband med ingreppet. Postoperativa kirurgiska infektioner är den vanligaste infektionen i samband med sjukvård hos patienter som genomgått en operation.

Infektion i samband med sjukvård (HCAI) avser infektioner som förvärvas som en följd av utförande av sjukvård, antigen vid akutvård (på sjukhus) eller vid annan vård.1. HCAI innefattar alltså både infektioner som förvärvats på sjukhus och i öppenvård, t.ex. på vårdhem.

Referenser

  1. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Årlig epidemiologisk rapport om smittsamma sjukdomar i Europa 2008: Kapitel 2: Infektion i samband med sjukvård
Dela

More articles within infection prevention

En ny syn på preoperativ kroppstvätt
En ny syn på preoperativ kroppstvätt

Mölnlycke Health Care och professor Judith Tanner introducerar helkroppstvätt och studieresultat från jämförelser mellan...

Tidskrift om infektionsprevention
Tidskrift om infektionsprevention

Dubbla handskar för komplett skydd