Förbättra personal- och patientsäkerheten

  • Full spårbarhet för alla komponenter som ingår i setet
  • Alla komponenter i setet genomgår strikt reglerade utvärderings- och valideringsprocesser för att garantera maximal kvalitet och säkerhet
  • Färre förpackningar att öppna innebär färre aseptiska fel
  • Minskad exponeringstid eftersom patientens tid i operationssalen blir kortare