Trycklindring

En viktig del av behandlingen är att lindra trycket på såret. Om man inte försöker göra något åt trycket på såret blir behandlingen i bästa fall inte optimal och i värsta fall ineffektiv. Utrustning som kryckor eller en rullstol främjar den mest effektiva strategin: att avlasta såret. I de flesta fall är detta svårt att uppnå och i bästa fall lyckas man få patienterna att skära ned på sina aktiviteter, särskilt när de ställs inför risken att behöva leva med ett kroniskt sår. Att lyssna på patienten och diskutera fram en plan som kan fungera är den bästa strategin. Fullständig trycklindring (dvs. inget tryck alls på området) är svår att uppnå med de flesta medicintekniska produkter som används, särskilt för sår på viktbärande områden som foten. Därmed blir tryckminskning det realistiska målet.

 

Tyvärr finns det inte särskilt mycket forskningslitteratur att tillgå som jämför de vanligaste strategierna för att lösa detta problem. Men IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot)6,7 rekommenderar användning av gipsbandage med fullständig kontakt för behandling av neuropatiska, icke-infekterade, icke-ischemiska diabetiska fotsår på fotsulan, och detta betraktas i många fall som riktmärket baserat på tillgänglig evidens. Gruppen föreslår även gipsskor och gipsstövlar som alternativa metoder.
Om även neuroischemiska sår beaktas är en Scotchcast-stövel ett alternativ13. Mer nyligen har syntetiska halvstyva gipsningstekniker med användning av gipsskor och gips- och glasfiberbandage nedanför knät prövats som ett alternativ både för neuropatiska och neuroischemiska fotsår4. Självhäftande filtstoppning som fästs direkt på huden rekommenderas inte i dagsläget för behandling av fotsår på grund av infektionsrisken.

Borttagbara gånghjälpmedel är ett alternativ till gipsningstekniker. Men den borttagbara karaktären gör dessa anordningar mindre effektiva, och IWGDF rekommenderar att de görs "oborttagbara" för att öka läkningsandelen till en nivå jämförbar med den för gipsbandage med fullständig kontakt.

Under aktiv sårbildning rekommenderas inte behandlingsskor (dvs. ortopediska skor), men detta kan vara enda lösningen i vissa mycket komplexa fall. Ett alternativ är ett borttagbart gånghjälpmedel vid svår deformitet och starkt förändrad fot- och benbiomekanik.

Det slutliga valet av metod för trycklindring eller tryckminskning beror på tillgänglig evidens och en mångfald faktorer, bland annat hur lättanvänd metoden är och dess säkerhet och lämplighet för alla aktiviteter (t.ex. ligga till sängs, sitta upp och flyttas). Strategin måste i slutänden fungera med valet av förband. Förbanden bidrar till att skydda foten men ger ingen trycklindring.