Metabolisk kontroll

Högt blodsocker kan öka risken för komplikationer. Det är väl etablerat att höga blodsockernivåer ökar risken för kärlsjukdom, men de kan även orsaka neuropatier och öka infektionsrisken.14. Om blodsockret inte hålls under kontroll kan det påverka läkningshastigheten och försämra förmågan att bekämpa infektioner.