Behandling av brännskador

Brännskador - lär dig mer

By : Mölnlycke Health Care, april 11 2014Posted in: Behandling av brännskador

Bakgrund

Skador på huden påverkar dess funktioner negativt och utsätter individen för en risk. Termiska skador kallas vanligtvis "brännskador", och påverkar stort hudens egenskaper och skyddande funktion. Omfattande brännskador kan därför representera en av de mest livshotande och livsförändrande händelser en individ någonsin kommer att möta och ställer enorma krav på hälso-och sjukvårdstjänster. Majoriteten av brännskador tros vara liten, men eftersom många av dessa skador aldrig rapporteras till läkare finns det lite data för att stödja detta. (Hermans, 2005). Men även vid begränsade brännskador äventyras hudens funktion vilket ger möjlighet för bakterier att tränga in, smärta för individen och kan resultera i vanprydande ärr (Rockwell et al, 1989).

Svårighetsgraden av den faktiska brännskadan är beroende av två faktorer; storleken av det skadade området och hur djupt ner i vävnaden skadan nått. Övriga händelser och hälsofaktorer måste också beaktas vid bedömningen skadans allvarlighetsgrad såsom inhalationsskada (från rök och heta gaser som inandats vid vid skadetillfället), tillhörande traumaskador (exempelvis benbrott man fått då man försökt rädda sig) och underliggande medicinska tillstånd.

Olika typer av brännskador
Brännskador kan orsakas på ett antal olika sätt:
• Direkt kontakt med ett hett objekt (kontakt)
• Kontakt med en låga eller överhettad gas (flamma)
• Kontakt med en varm vätska (skållning)
• Från passagen av en högspänd elektrisk ström genom vävnad
• Genom exponering för kemikalier
• Från exponering av en strålningskälla.


Ladda ner hela artikeln här

 

Dela