EVP

Employer Value Proposition

 EVP

Vårt "Employer Value Proposition" (EVP) är grunden i vår personalstrategi. Den förklarar hur vi lockar till oss, anställer och behåller de medarbetare vi behöver för att vi ska kunna fortsätta driva vår verksamhet framåt. 

Vi är stolta över att kunna leverera produkter och tjänster av hög kvalitet som är till nytta för patienter och vårdpersonal i hela världen. Det är vår passion. Men vi är mycket mer än så. Vår mångkulturella arbetsstyrka, vårt globala avtryck, vår internationella administration och att vi är privatägda gör dessutom Mölnlycke Health Care till ett framgångsrikt företag med en hållbar verksamhet. Vi är stolta över vårt starka svenska arv och den entreprenörsanda som har varit en drivkraft bakom vår tillväxt, som stadigt har varit snabbare än marknaden som helhet.

Hos oss är individen viktig. Mölnlycke Health Care är en global "familj", där alla medlemmar uppmuntras att växa och utvecklas både som individer och i yrket. Vi har tillräcklig handlingsfrihet för att klara en flexibel arbetsmiljö, och vi får förtroendet att fatta de beslut som behövs för att verkligen göra skillnad i patienternas liv.

Inom hälso- och sjukvården vet vi att allt vi gör har betydelse för människors liv. Vi behöver medarbetare som vågar tänka själva, som ifrågasätter det bestående och som verkligen vill ha inflytande. Vi behöver medarbetare som kan se sambandet mellan uppgiften för stunden och utfallet för patienterna, kunderna och samhället.

Vi förstår att våra verksamhetsresultat har en stark koppling till vårt sociala ansvarstagande. Vår verksamhet blomstrar i en kultur som präglas av förtroende, mångfald och innovation, och vi arbetar aktivt för att främja och belöna våra värderingar: passion, lärande och integritet. Vi är lagspelare som vill uppnå resultat, inge förtroende och fungera som förebilder när det gäller att uppnå vår vision och bli det varumärke i vår bransch som inger störst förtroende.

Vi är stolta över att vara Mölnlycke Health Care. Vår uppgift är att göra skillnad.
http://www.molnlycke.com/com/About/Career/EVP/

Kontakta Oss

Postadress:
Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80 402 52
Göteborg, Sverige

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c 415 05 Göteborg

Leveransadress:
Byfogdegatan 1

Kontakta oss