Hypotermi

Perioperativ hypotermi

Perioperativ hypotermi inträffar när en patients centrala kroppstemperatur sjunker hastigt före, under eller efter operation. Det är en vanlig komplikation vid operation som kan förhindras, och som oftast inträffar efter inducering av generell anestesi. Det är välkänt bland vårdpersonal och genom kliniska undersökningar att det är till fördel för patienterna om de värms upp före, under och efter operationen.

Resultaten efter en perioperativ hypotermi hos patienten är sämre och innebär oftare komplikationer som infektioner i det postoperativa såret, hjärtkomplikationer och blödningar. Patientens oro och obehag samt ökade behandlingskostnader och längre sjukhusvistelse är andra konsekvenser som kan kopplas till perioperativ hypotermi. Att patienten värms upp före operationen för att öka kroppens temperatur och minska sänkningen av den centrala kroppstemperaturen under ingreppet, samt aktiv uppvärmning under operationen har visat sig vara effektiva åtgärder för att förebygga hypotermi.

Rekommenderade produkter

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv och jämn uppvärmning av patienter bidrar till att minska risken...

Mer information

Risk och följder med hypotermi

Hypotermi är en vanlig och erkänd biverkning av kirurgiska ingrepp. Den...

Klinisk studie för utvärdering av säkerhet...

En klinisk studie för utvärdering av säkerhet och effekt av BARRIER® EasyWarm®,...

Så här används BARRIER® EasyWarm®

Lär dig hur du använder BARRIER® EasyWarm® aktiv självvärmande filt för...

Så här används BARRIER® EasyWarm® Plus

Lär dig att använda BARRIER EasyWarm+ aktivt självvärmande för enkel och...