Ömtålig hud

Ömtålig hud

Många äldre har problem med ömtålig hud. Även barn eller personer med hudsjukdomar kan uppleva liknande problem. Huden kring såret är ofta mycket ömtålig och detta ska beaktas vid val av förband.

Ömtålig hud

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® AgExudation Level: Medium

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex Border HeelExudation Level: High

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac...

Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border SacrumExudation Level: High

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Mepilex® HeelExudation Level: Medium

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Mepilex® Heel AgExudation Level: Medium

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex® TransferExudation Level: Medium

För att en fuktig sårmiljö ska kunna bevaras ser Mepilex Transfer till...

Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen...

Mepitac®

Tack vare att Mepitac® är så formbar och lätt att applicera och avlägsna...

Mepitel®

Mepitel är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika...

Mepitel® One

Mepitel One är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den...

SlinkyExudation Level: Medium

Polyamide and cellulose contour bandage BP Slinky is a high-quality conforming...

Tubifast™ with 2-Way Stretch Technology®

Mölnlycke HealthCares nya Tubifast™ 2-Way Stretch Technology® är världens...