Skumförband – Mepilex®

Mjukt och formbart skumförband för en mängd olika akuta och kroniska sår

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis venösa bensår, trycksår och diabetiska sår. Mepilex® minimerar smärta och uppkomst av sår- och hudskador vid förbandsbyte.1, 2 Mepilex kan klippas till, vilket gör förbandet perfekt för områden som är svåra att lägga om.3, 4

Minimerar smärtan vid förbandsbyte1, 2

Minskar risken för maceration5, 6, 7

Effektiv hantering av sårsekret7, 8

Mjukt och formbart9, 10

När ska det användas? – Vid behandling av akuta eller kroniska sår

NoImage

(mm:ss)

Tack vare Safetac®-teknologin är risken för sår- och hudskador betydligt mindre när Mepilex ska avlägsnas. Den nya förbättrade stödfilmen i kombination med det ytterst formbara absorberande skummet gör att Mepilex har en utmärkt vätskehanteringsförmåga. Förbandet är avsett för många olika sorters lätt till måttligt vätskande sår. Oberoende av om såret är kroniskt eller akut, till exempel postoperativa sår eller diabetiska sår, kan Mepilex minska smärtan vid förbandsbyte. Mindre smärta innebär mindre påfrestningar, vilket i sin tur underlättar läkningen. Mepilex kan klippas till för att passa ett specifikt sår eller en viss plats på kroppen, och förbandet är mycket formbart. Det är därmed perfekt för områden som är svåra att lägga om. Använd det tillsammans med vår Tubifast-fixering. För lätt vätskande sår, se Mepilex Lite.

Använd Mepilex:

 • För lätt till måttligt vätskande sår
 • En mängd olika akuta och kroniska sår som exempelvis bensår, trycksår, diabetiska sår och traumasår
 • Vården blir mindre smärtsam och påfrestande för patienterna11

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr    Storlek cm     Avd fp     Transp fp

294015    5 x 5            5               40
294100  10 x 10          5               70
294200  10 x 20          5               45
294300  15 x 15          5               25
294400  20 x 20          5               20
294500  20 x 50          2               12

 1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
 2. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
 3. Data on file : PD-131052, PD-005010, PD-030039, PD-068363, PD-133408, PD-275474
 4. Data on file : PD-356715
 5. Wiberg A.B et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
 6. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
 7. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008.
 8. External in vitro lab report : SMTL 20090625-002
 9. Palomar F, Treatment and Care of chronic wounds and perilesional skin using a selfadhesive silicone and foam dressing. Spanish Congress of Dermatology nursing in Benalmádena (Málaga) March 2007.
 10. Young MJ, Robbie J Management of the diabetic foot: A guide to the assessment and management of diabetic foot ulcers, The Diabetic Foot, 2002 5(3)
 11. Upton D et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mer information

Så här används Mepilex

Så här används Mepilex Rengör alltid såret innan ett förband appliceras....

Klippguide för Mepilex

Några fiffiga tips på hur du kan klippa till Mepilex® så att förbandet...

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare. År 2030 kan det vara hela...

Förebyggande och behandling av venösa bensår

Bensår är ett betydande hälsoproblem och ett stort problem för sjukvården...

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac vilket...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex Border Flex
Mepilex Border Flex

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...