Skumförband – Mepilex® Border

Komplett förband för trycksår och andra kroniska och akuta sår

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera smärta och skador i såret och omgivande hud.1, 2 Det är avsett för att skapa en optimal läkningsmiljö för måttligt till kraftigt vätskande sår, till exempel trycksår, ben- och fotsår, traumasår och för annan sekundär sårläkning.

Mepilex® Border absorberar och håller kvar sårsekret effektivt och bevarar en fuktig sårmiljö.3 Safetac®-ytan förseglar sårkanterna och förhindrar att sårsekretet läcker ut till omgivande hud, vilket minimerar risken för maceration4. Safetac®-ytan gör så att förbandet kan bytas utan att såret eller den omkringliggande huden skadas eller att patienten tillfogas ytterligare smärta.

Mepilex Border kan bevisligen bidra till att förebygga trycksår då förbandet används i kombination med normala trycksårsförebyggande rutiner.6

Safetac®-ytan minimerar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte

Komplett förband för kroniska sår som t.ex. trycksår

Bidrar till att förebygga uppkomst av trycksår

Erbjuder en kombination av utmärkt retentionsförmåga och effektiv hantering av sårsekret, vilket minskar riskerna för maceration5

NoImage

(mm:ss)

När ska Mepilex Border användas?

Mepilex Border är ett komplett skumförband avsett för en mängd olika vätskande kroniska och akuta sår samt för sekundär sårläkning. Detta mjuka formbara förband bevarar en fuktig sårmiljö samt absorberar och håller kvar sårsekret vilket erbjuder en optimal läkningsmiljö. De många olika storlekarna gör Mepilex Border till den perfekta lösningen för både små och stora sår, även de som sitter på delar av kroppen som är svåra att förbinda.

Mepilex Border kan också användas som en del av en förebyggande behandling för att förhindra hudskador, exempelvis trycksår.6  Mepilex Border har befunnits inverka på fyra yttre faktorer som kan bidra till uppkomsten av trycksår: det omfördelar skjuvkrafter och tryck, minskar friktion samt bevarar ett optimalt mikroklimat.7, 8, 9 Mepilex Border kan förflyttas efter en hudbedömning.

Använd Mepilex Border:

 • För optimal sårsekrethantering – utmärkt inneslutningsförmåga och effektiv hantering av sårsekret
 • För kroniska sår som exempelvis trycksår och diabetiska fotsår
 • För att förebygga utveckling av trycksår
 • För att bevara en fuktig sårmiljö

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr     Storlek cm     Sårdyna cm     Avd fp     Transp fp

295200    7,5 x 7,5      4,5 x 4,5             5            70
295300    10 x 10        6,5 x 6,5             5            50
295400    15 x 15         11 x 11              5            50
295600    15 x 20      10,6 x 16              5            45
295800    10 x 20           5 x 15              5            35
295850    10 x 25           5 x 20              5            35
295900    10 x 30           5 x 25              5            25

 1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
 2. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
 3. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal, 2008.
 4. Wiberg A.B et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
 5. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003.
 6. Santamaria, N et al A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial . Int Wound J 2013; doi: 10.1111/iwj.12101.
 7. Call, E., et al Wounds -2013, 25(4):94-103.
 8. Call, E.et al. In vitro comparison of the prophylactic properties of two leading commercially available wound dressings. Poster presentation at Symposium on Advanced Wound Care Fall, Baltimore, Maryland, United States of America, 2012.
 9. Call, E, et al International Panel Studies Creation of Guidance on Dressing Use in Prevention of Pressure Ulcers. Poster presentation SAWC spring 2012.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac...

Mer information

Så här används Mepilex Border

Så här används Mepilex Border Rengör alltid såret innan ett förband appliceras....

How Mepilex Border helps in pressure ulcer...

Video showing how Mepilex Border helps in pressure ulcer prevention by...

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac vilket...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex Border Flex
Mepilex Border Flex

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...