ALLT-I-ETT SKUMFÖRAND FÖR SAKRUM

Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för prevention av trycksår och behandling av sår i sakrum.

Mepilex® Border Sacrum är det enda 5-lagers skumförband med Deep Defense TechnologyTM – bevisad att förebygga tycksår när det används i kombination med rutinmässiga förebyggande åtgärder1,2,3.

Detta allt-i-ett skumförband kan även skapa en optimal sårläkningsmiljö för att hantera normal- och mer trögflytande vätskande sår på sakrum. Det absorberar effektivt sårvätskan och håller vätskan 4,5kvar samt minskar risken för maceration6,7.

Den nya designen inkluderar tydliga flikar och förstärkt kant för enklare hantering, säkrare vidhäftning och inspektion av såret. Vid användning för trycksårsprevention  har formen optimerats för att täcka högriskområden i sakrum samt extra försegling mellan skinkorna för maximalt skydd8.

Det uppgraderade förbandet har samma vidhäftning med Safetac® vilket fäster skonsamt mot huden, utan att fastna i såret9. Du kan enkelt avlägsna det utan att skada den omkringliggande huden7. Det innebär mindre smärta för patienten9.

Bevisad att förebygga trycksår med upp till 88 % när den används i kombination med rutinmässiga förebyggande åtgärder 1,2,3

 

Minskar risken för maceration6

Överlägsen hantering av sårvätska och retention12

Proprietary Deep Defense™ Technology skyddar huden från skador orsakade av tryck, sjkuv, friktion och mikroklimat - huvudfaktorer som orsakar trycksår10,11

Mepilex® Border med Safetac-tekonologi minimerar smärtan vid förbandsbyten9.

När ska du använda Mepilex Border Sacrum?

NoImage

(mm:ss)

Behandling

Mepilex® Border Heel är specifikt utvecklat för att  passa sakrum. Skumförbandet, med fem lager, hanterar effektivt sårvätska och den omkringliggande huden. Du kan använda förbandet på vätskande sår, såsom tryksår, diabetiska fotsår, traumatiska sår och andra svårläkta sår.

Sårbehandling

Använd Mepilex Border Sacrum för måttligt till kraftigt vätskande sår i sakrum, såsom trycksår. Förbandet bibehåller en fuktig sårmiljö vilket stödjer debridering. Du kan därmed se en initell ökning av sårets storlek. Detta är normalt och förväntat. 

Trycksårsprevention

I en nyligen kontrollerad studie i USA framgick det att Mepilex Border Sacrum ger en signifikant effekt på att reducera sjukhusförvärvade trycksår med 88% 2 Du kan applicera förbandet förebyggande på riskpatienter13, immobila, de med skör och ömtålig, på akuten, intensivvården eller före och under långa operationer.
Vetenskapliga studer har visat att Mepilex Border Sacrum har egenskaper att påverka fyra centrala faktorer som kan påverka uppkomsten av trycksår: genom att minimera och omfördela skjuv, omfördela tryck, minska friktion och upprätthålla ett optimalt mikroklimat10,11.

Notera: Använd Mepilex Border Sacrum vid förebyggande av trycksår i kombination med rutnmässiga förebyggande åtgärder.

Art nr     Storlek cm    Avd fp     Transp fp

282450   22 x 25              5               30
282050   16 x 18              5               40
282500   15 x 15              5               50

  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Brindle C.T. Use of an absorbent soft silicone self-adherent bordered foam dressing to decrease sacral pressure ulcers in the surgical trauma ICUPoster presentation at SAWC, Dallas, US, 2009.
Dela

Related products

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Learn more

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

Multi-layer foam dressings with Safetac in...

Bringing all the clinical and scientific research data together in one...

How Mepilex Border helps in pressure ulcer...

Video showing how Mepilex Border helps in pressure ulcer prevention by...

Så här används Mepilex Border Sacrum

Så här appliceras Mepilex Border Sacrum Rengör alltid såret innan ett förband...

Featured products

Our commitment to improving outcomes and sharing knowledge formed the basis...

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac vilket...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex Border Flex
Mepilex Border Flex

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...