Absorberande förband – Mepilex® Border Sacrum

Allt-i-ett skumförband för trycksår och andra kroniska och akuta sår för sakrum.

Mepilex® Border Sacrum är ett allt-i-ett skumförband som minimerar smärta och vävnadskada i såret och på omkringliggande hud1  2  Förbandet har tre huvudegenskaper:

  • Anpassat för sakrum
  • Förebygger trycksår3
  • Skapar en optimal sårläkningsmiljö

Lämpar sig för  måttligt till kraftigt vätskande trycksår eller andra sår vid ländryggen, exempelvis sår från excision av pilonidalcystor.

 

Mepilex® Border Sacrum absorberar och håller effektivt kvar sårsekretet samtidigt som den fuktiga sårmiljön bevaras.4 Safetac®-ytan sluter sig kring sårkanterna och förhindrar att sårsekretet läcker ut till omgivande hud, vilket minimerar risken för maceration.5 Safetac-ytan gör så att förbandet kan bytas utan att såret eller den omkringliggande huden skadas eller att patienten tillfogas ytterligare smärta.

Mepilex® Border Sacrum kan vara till hjälp i preventionsprogram för att förebygga sjukhusförvärvade trycksår eftersom det omfördelar skjuvkrafter, reducerar friktion, omfördelar tryck och balanserar mikroklimatet under användningstiden. Retentions-, spridnings- och absorptionslagren hjälper till att bevara en optimal fuktnivå och minska risken för nedbrytning. Den här lageruppdelningen är av största vikt för att avleda skjuvkrafter och omfördela tryck. Safetac-ytan befinner sig närmast huden. När det gäller att förebygga trycksår gör elasticiteten att skjuvkrafterna avleds och att förbandet kan flyttas i anslutning till en hudbedömning.

 

Bidrar till att förebygga uppkomst av trycksår

Utformad för sakrum – mjukt och formbart

Minimerar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte

Duschbar

En kombination av utmärkt vätskehantering och retentionsförmåga för effektiv sårsekrethantering som minskar risken för maceration6

När ska Mepilex Border Sacrum användas?

Hur det fungerar

Lär dig mer om Mepilex Border produkter

01:31
(mm:ss)

Använd Mepilex Border Sacrum för måttligt till kraftigt vätskande sår i ländryggsregionen, exempelvis trycksår eller operationssår efter excision av pilonidalcystor. Eftersom Mepilex Border bevarar en fuktig sårmiljö som främjar debridering, kan sårets storlek öka initialt. Detta är normalt och förväntas inträffa.

En del av arbetet med att förebygga uppkomsten av trycksår

Kliniska prövningar har visat att Mepilex® Border Sacrum förhindrar uppkomsten av trycksår.3 Förbandet applicerades profylaktiskt på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och inför längre kirurgiska ingrepp. När Mepilex® Border Sacrum jämfördes med ingen användning av förband och konkurrenternas produkter visade sig Mepilex inverka på fyra yttre faktorer som kan bidra till uppkomsten av trycksår: Mepilex avleder skjuvkrafter, omfördelar tryck, reducerar friktion och bevarar ett optimalt mikroklimat.7, 8, 9 Om använder denna behandling som komplement till befintliga protokoll och strategier för att förebygga trycksår går det faktiskt att förhindra att de uppstår. Att använda förband som en del i en profylaktisk behandling innebär emellertid inte att man kan sluta att utveckla och tillämpa ett omfattande protokoll för trycksårsprevention.

Safetac innebär mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte

Safetac®-ytan minskar smärta och vävnadsskador vid förbandsbyte. Ett förband med Safetac vidhäftar inte i det fuktiga såret, förbandet sluter sig kring sårkanterna vilket förhindrar maceration6, 4, 5. Förbandet orsakar inte heller hudstrippning när det avlägsnas2, 10 och ger ett optimalt mikroklimat i såret. Det innebär mindre smärta1 och mindre smärtsamma förbandsbyten11, som i sin tur ka leda till en snabbare läkningsprocess.12

Använd Mepilex Border Sacrum:

  • För att förebygga trycksår
  • Vid behandling av lätt till kraftigt vätskande sår i sakrum, exempelvis trycksår
  • För en kombination av utmärkt vätskehantering och vätskeretention som möjliggör effektiv hantering av sårsekret och mindre risk för maceration
  • Sänkta kostnader tack vare mindre smärta och snabbare läkning för patienterna

 

Mer information

Här kan du ladda mer produktblad.

Art nr     Storlek cm    Sårdyna cm2    Avd fp     Transp fp

282500  15 x 15           71                    5               50
282000  18 x 18           120                  5               40
282400  23 x 23           239                  5               25

  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Brindle C.T. Use of an absorbent soft silicone self-adherent bordered foam dressing to decrease sacral pressure ulcers in the surgical trauma ICUPoster presentation at SAWC, Dallas, US, 2009.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Läs mer

Så här används Mepilex Border Sacrum

Så här appliceras Mepilex Border Sacrum Rengör alltid såret innan ett förband...

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

Mepilex® Border Heel
Mepilex® Border Heel

Mepilex® Border Heel är ett komplett skumförband särskilt utformat för att passa...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...