Skumförband

Skumförband

Ett förband av skum, med eller utan Safetac teknologi. Det kan fungera som sårkontaklager eller absorberande förband. Det kan även ha antimikrobiella egenskaper.

Skumförband

Mepilex Border FlexExudation Level: High

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...

Mepilex XTExudation Level: Medium

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex Border SacrumExudation Level: High

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® HeelExudation Level: Medium

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex Border HeelExudation Level: High

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac...

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Lyofoam<sup>&reg;</sup> Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...