Antimikrobiella förband – Mepilex® Border Ag

Ett komplett skumförband för akuta och kroniska sår där antimikrobiell behandling är indikerad

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för måttligt till kraftigt vätskande sår, till exempel trycksår och delhudsbrännskador, och där antimikrobiell behandling är indikerad. Man har nyligen nått ett internationellt samförstånd om att antimikrobiell behandling ska anses vara indikerad för att bidra till att reducera biobelastningen i infekterade sår och fungera som en antimikrobiell barriär i sår med hög risk för infektion eller förnyad infektion.1 Infekterade sår är smärtsamma och måste behandlas på absolut bästa sätt. Mepilex Border Ag är ett förband med Safetac® yta och bevisad förmåga att minimera smärta och hudskador vid förbandsbyte.2, 3 Mepilex Border Ag har en antimikrobiell effekt tack vare att det innehåller en silverförening.

Safetacytan minimerar smärtan vid förbandsbyte2

Snabb och ihållande antimikrobiell effekt4

Utmärkt retentionsförmåga och effektiv hantering av sårsekret5

Komplett förband för trycksår och andra kroniska och akuta sår

När skall Mepilex Border Ag användas?

NoImage

(mm:ss)

 

Mepilex Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett att användas vid en mängd olika typer av måttligt till kraftigt vätskande sår som uppvisar kliniska tecken på infektion eller hög infektionsrisk, exempelvis trycksår, men även vid traumasår och sekundär sårläkning. Det mjuka formbara skumförbandet bevarar en fuktig sårmiljö som etablerar optimala läkningsförhållanden för såret. Safetac®-ytan förseglar sårkanterna och minimerar därmed risken för maceration6.

Eftersom smärta är ett typiskt kliniskt tecken på infektion är de flesta infekterade sår också smärtsamma. Att i onödan orsaka patienterna ytterligare lidande är påfrestande och dessutom svårmotiverat. Mepilex Border Ag är ett förband med Safetac-yta som reducerar patientens smärta både vid omläggning och återslutning av förbandet. Mepilex Border Ag innehåller silversulfat, och den antimikrobiella effekten av denna silverbaserade teknologi bidrar till att biobelastningen reduceras redan efter 30 minuter. 99,9 % av en mängd olika bakterier avdödas med ihållande effekt  i upp till 7 dagar.4

Använd Mepilex Border Ag:

  • När antimikrobiell behandling indikeras för att bidra till att reducera biobelastningen i infekterade sår
  • När antimikrobiell behandling indikeras för att agera som antimikrobiell barriär i sår med hög risk för infektion eller förnyad infektion1, exempelvis postoperativa sår
  • För att erhålla en snabb (efter 30 minuter) och ihållande (7 dagar) effektiv antimikrobiell behandling4,7
  • För att kombinera antimikrobiell behandling med mindre smärtsam och stressande patienvård1, 8

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr     Storlek cm     Sårdyna cm     Avd fp      Transp fp

395200    7,5 x 7,5        4,5 x 4,5          5               70
395300    10 x 10          6,5 x 6,5          5               50
395400    15 x 15          11 x 11            5               50
395600    15 x 20          10,6 x 16        5                45
395800    10 x 20          6 x 16             5                35
395700    10 x 25          5 x 20             5                35
395900    10 x 30          5 x 25             5                25

  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003.
  3. External in vitro lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.
  4. Feili F. et al. Retention capacity. Poster presentation at WUHWS congress, Toronto, 2008
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mer information

Så här används Mepilex Border Ag

Så här används Mepilex Border Ag Rengör alltid såret innan ett förband...

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

Mepilex® Transfer Ag
Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen störa...

Mepilex® Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet...