Antimikrobiellt alginatförband – Melgisorb® Ag

Överlägsen absorptions-  förmåga för krävande förhållanden1

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet absorberar 45 % mer sårsekret än andra ledande silverförband och erbjuder en långvarig antimikrobiell effekt.2 I och med att silverjoner frigörs i närvaro av sårvätska är Melgisorb® Ag ett effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer.

Utmärkt absorption för kraftigt vätskande djupa sår

Har en ihållande antimikrobiell effekt2

Skyddar såret och underlättar autolytisk debridering, vilket i sin tur främjar sårläkningen

Hög fiberstyrka innebär att hela förbandet kan tas bort i ett stycke

Användningsområde

Melgisorb Ag är avsett för måttligt till kraftigt vätskande delhuds- till fullhudssår, exempelvis postoperativa sår, traumasår (hudskador, traumaskador eller skärskador), bensår, trycksår, diabetiska sår, mottagar- och tagställen vid transplantation, sårkaviteter, ytliga brännskador och delhudsbrännskador.

Melgisorb Ag kan användas vid behandling av infekterade sår eller sår med ökad infektionsrisk under övervakning av en sjukvårdsutbildad person.

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

  1. Data on file.
  2. Data on file.
  3. Data on file. 
Dela

Relaterade produkter

Melgisorb®

Melgisorb® är ett mjukt och sterilt förband av kalcium-natrium-alginat...

Mepilex<sup>&reg;</sup>
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Transfer Ag
Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen störa...

Mepilex® Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex® Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...