Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Our position statement on:
hidden1hidden2
Kvinna som skriver på en bärbar dator
Att ta upp problem

Mölnlyckes Ethics Hotline

Ethics Hotline gör det möjligt för interna och externa intressenter att rapportera problem och klagomål eller andra misstänkta brott mot lagar, policyer och procedurer eller olämpligt beteende. Sådan rapportering kan bland annat omfatta frågor som rör bedrägerier, korruption, arbetsmiljöproblem och diskriminering.

Läs mer

hidden1hidden2
Due diligence för distributörer

Utbildning för att stödja etisk tillväxt i Indien

Mölnlycke genomför en screening- och due diligence-process innan vi inleder affärsrelationer med distributörer. Vi erbjuder även utbildning för distributörer för att ge dem en förståelse för de etiska standarder som de förväntas följa. I takt med att vi utökar vårt distributionsnätverk i denna region i världen lanserade vi utbildning för säljteamen om efterlevnadsregler, etiskt beslutsfattande, engagemang med hälso- och sjukvårdspersonal och interaktioner med distributörer.

Därefter bjöds även viktiga indiska distributörer in till särskilda möten för att säkerställa en ömsesidig förståelse för de risker som är förknippade med medicintekniksektorn. Mötena behandlade ämnen som etiskt beslutsfattande, korruptions- och mutrisker, samarbete med statliga tjänstemän och Mölnlyckes övergripande due diligence-process. Det var ett tillfälle att förklara för distributörerna vad de kan förvänta sig av vår nya due diligence-process och diskutera eventuella frågor de kan ha.

hidden1hidden2
Kontakta oss