Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Zlatko Rihter, VD, med ett åtagandebrev för SBTi
SBTi-åtagande

I december 2022 anslöt vi oss till nätverket av företag som vidtar åtgärder för klimatförändringar, genom att åta oss att sätta upp både kortsiktiga utsläppsminskningsmål och mål för nettonollutsläpp i linje med de kriterier och rekommendationer som fastställts av Science Based Targets-initiativet. Detta är en viktig milstolpe i vår resa mot nettonollutsläpp senast 2050. 

Företag som vidtar åtgärder

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Ecovadis silvermedaljlogotyp

Världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag, EcoVadis, har gett Mölnlycke en guldmedalj för sitt fokus på hållbarhet. 2023 rankades vi bland de 3 % av de bästa företagen i världen.

hidden1hidden2

CDP (Carbon Disclosure Project) har som syfte att göra miljörapportering och riskhantering till en affärsnorm och underlätta redovisning, insikt och benchmarking. Via CDP‑klimatenkäten rapporterar vi klimatrisker och möjligheter till låga koldioxidutsläpp så att det kommer alla våra intressenter till gagn. 2022 tilldelades Mölnlycke betyget B av CDP, vilket är högre än genomsnittet för ett läkemedelsföretag.

Initiativet Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) tillhandahåller information till investerare om vilka åtgärder som företag vidtar för att minska riskerna med klimatförändringar. Vi stödjer rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och inkluderar dessa i vår externa hållbarhetsrapportering. 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

ISO9001‑standarden omfattar ett kvalitetsledningssystem som gör att man kan säkerställa att organisationer uppfyller kunders och andra intressenters behov inom ramen för lagstadgade och regulatoriska krav relaterade till en produkt.

ISO45001‑standarden omfattar ett ledningssystem för hälsa och säkerhet som hjälper organisationer att främja och skydda fysisk och psykisk hälsa så att arbetsrelaterade skador och sjukdomar kan minskas. Sedan december 2020 är alla tillverkningsanläggningar och huvudkontor certifierade enligt standarden ISO 45001.

hidden1hidden2

I standarden ISO 14001:2015 specificeras kraven för ett miljöledningssystem som organisationer kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Fokus ligger på organisationens inverkan på den yttre miljön. För att kunna arbeta systematiskt och uppfylla externa förväntningar har Mölnlycke valt att följa ISO 14001-standarderna i ett integrerat MHS-ledningssystem. Vårt huvudkontor och de flesta tillverkningsanläggningar har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2002.

ISCC‑logotyp

Certifieringen Forest Management Certification (FSC) visar att förpackningsvirke kommer från skog som förvaltats på ett sätt som gör att den biologiska mångfalden bevaras och som gynnar lokalbefolkningens och arbetarnas liv. Våra produkter och förpackningar som är märkta med FSC-logotypen omfattar material från FSC:s certifierade system.

hidden1hidden2

Certifieringen International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) bekräftar att produkter innehåller material från välhanterade källor via en noggrant kontrollerad leveranskedja. Certifieringen gäller för det biobaserade innehållet i ett växande antal av våra uppdukningsmaterial för operationssalar.

hidden1hidden2
Kontakta oss