Skip to Main Content
I'm looking for

Socialt ansvar

Vi har en positiv påverkan

För att vara hållbara måste vi påverka världen runt omkring oss. Det tror vi fullt och fast på.

 

Vi är stolta över att göra skillnad genom att stödja lokala samhällen

Vi investerar i samhällen där vi bedriver verksamhet för att bygga upp långsiktiga relationer.

Vi har ett starkt engagemang för både vårdgivare och patienter som får behandling. Vi har valt att stödja Operation Smile och Debra som global välgörenhetspartner och även på lokal nivå. Vi delar gemensamma mål och kompetensområden med båda organisationerna, vilket säkerställer att vår tid, våra investeringar och våra produkter fokuseras på ett så effektivt och värdefullt sätt som möjligt.

Operation Smile och Debra är globala välgörenhetsorganisationer som vi stödjer. Vi stödjer även lokala välgörenhetsorganisationer som uppfyller kraven i våra riktlinjer och delar vår ambition att förbättra vårdresultaten.

Genom att dela med oss av vår tid, våra produkter och våra ekonomiska resurser kan vi bidra till att göra livet lättare för patienter och stödja vårdtagarna. Vårt engagemang i samhället främjar också hållbarhet – både i vår egen verksamhet och i de organisationer vi stödjer.

– Genom Operation Smile får Mölnlyckes volontärer möjlighet att hjälpa och stötta barn som går igenom en operation. Barnen vi hjälper kommer att minnas det resten av sina liv.

Anette Spottag, volontär från Mölnlycke på Operation Smile 2016

Vår policy för stöd till lokalsamhällen

Vår policy för stöd till lokalsamhällen är utformad för att hjälpa oss ha en aktiv roll i samhället. Vi får många förfrågningar om donationer till välgörande ändamål på lokal nivå, och vi har inte möjlighet att gå alla till mötes.

Vi har riktlinjer som säkrar att vårt stöd till lokalsamhällena förmedlas på lämpligt sätt. Organisationerna vi stödjer ska:

  • verka inom det medicinska området
  • arbeta för att förbättra patienternas liv, säkerheten för vårdpersonal eller för att höja kunskapsnivån inom det aktuella medicinska området
  • uppvisa trovärdiga och mätbara resultat 

Initiativen vi stödjer måste också följa AdvaMeds eller Eucomeds riktlinjer. 

Kontakta oss
Select your market

Select your market