Skip to Main Content
I'm looking for

Farliga material och kemikalier

Vi går längre för att förhindra skador på människan och miljön

Vi testar och övervakar alla kemikalier vi använder, och byter ut dem om vi tror att de kan vara farliga för människor eller miljön.

 

Vi gör allt vi kan för att se till att våra kemikalier är ofarliga

Vi minskar kontinuerligt vår användning av farliga kemikalier

Överallt där det är möjligt tar vi bort potentiellt farliga kemikalier från våra tillverkningsprocesser och produkter, och byter ut dem mot likvärdiga men mindre skadliga lösningar. Vi arbetar systematiskt med att minimera miljöpåverkan från våra produkter, och alla produkter och allt material utvärderas enligt vår ECR-process (Environmental Composition Report).

Man får dock inte glömma att det huvudsakliga syftet för våra produkter är att främja läkning, förebygga medicinska tillstånd och förbättra resultaten i operationsrummen. Vi kan aldrig äventyra patienternas hälsa för att minimera vår miljöpåverkan. Det betyder att vi måste vara nyfikna men också försiktiga när vi undersöker nya kemikalier, material eller produkter.

–Vi vidtar ofta fler försiktighetsåtgärder än vad lagstiftningen kräver för att se till att alla kemikalier och material vi använder är ofarliga.

Anders Dahlberg, Technology Director, Chronic Wounds

De flesta av våra produkter är avsedda för engångsbruk. Större delen av produkterna klassas som biologiskt avfall efter användning, vilket innebär att de måste brännas för att förhindra spridning av infektioner och bakterier. Steriliseringsprocessen för våra produkter kan medföra risker, om än små sådana, när det gäller användning av kemikalier och elektricitet. Vårt produktsortiment för sårbehandling med undertryck – Avance – innefattar batteridrivna pumpar, och vi tar ansvar för att samla in förbrukade batterier som använts till utrustningen. Vi använder återvinningsbara förpackningsmaterial.

Vi följer EU:s kemikalielagstiftning – REACH – (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) och vi använder ett ”trafikljussystem” som erkänns av BSI (British Standards Institution) för klassificering av råmaterial under produktutvecklingsstadiet. Det innefattar också bedömningar om miljöpåverkan, ända från produktionen till användningen och avfallshanteringen av produkterna. Alla material som klassas som ”röda” anses vara miljöfarliga och används enbart om det inte finns några andra alternativ ur teknisk, ekonomisk eller patientsäkerhetssynpunkt. Alla våra fabriker övervakar kontinuerligt mängden kemikalier som används i produktionen för att se till att vi förbrukar så lite kemikalier som möjligt.

 

Kontakta oss
Select your market

Select your market