Skip to Main Content
I'm looking for

Avfall

Att vinna kampen mot onödigt avfall

Vi strävar alltid för att motverka överflödiga material och förpackningar på alla våra globala produktionsanläggningar. Vi designar våra system så att allt överflödigt avfall helt enkelt elimineras. 

 

Plastavfall återvinns hos Mölnlycke

Vi försöker alltid effektivisera vår användning av alla material för att minska mängden potentiellt farligt avfall vi genererar. I den processen ingår utvärderingar av materialen vi köper in och av materialens kvalitet, och även utvärderingar av tillverkningen och paketeringen av våra färdiga produkter.

– På vår förbandsfabrik i Finland återanvänder vi allt vi kan; till och med pallarna som råmaterialet levereras på.

Jarkko Tujula, HSE Specialist, Mikkeli

Alla våra fabriker har aktiva mål och åtgärdssystem för att minska avfallet. Vi är fast beslutna att alltid använda effektiva återvinningsmetoder, och rekommenderar också våra kunder att återvinna förpackningsmaterial som papp och wellpapp. 

Kontakta oss
Select your market

Select your market