Skip to Main Content
I'm looking for

Miljö

Vi är medvetna om vår miljöpåverkan

Vi letar alltid efter olika sätt att skydda miljön, producera mindre avfall, minska koldioxidutsläppen och bättre utnyttja resurser.

Vi arbetar för att skydda miljön

Vi arbetar ständigt för att förhindra skador på miljön. Vi har antagit och implementerat bästa praxis för miljöarbetet på alla våra anläggningar världen över, och vi är  miljöcertifierade enligt ISO 14001  sedan 2002.

Våra mål

Vår policy går ut på att prioritera leveransen av tillförlitliga medicinska lösningar för vårdpersonal och patienter och samtidigt minimera vår miljöpåverkan. Därför arbetar vi med att:

  • etablera miljömål, övervaka dem kontinuerligt, och analysera och rapportera resultaten till vårt ledningsteam
  • sträva efter att ständigt förbättra oss, och uppfylla och överträffa kraven i miljölagstiftningen

Miljöledning

Miljöledning är en hörnsten i vår företagsstyrning. På global nivå tar vi fram strategier, riktlinjer och mål för att säkerställa att vi både uppfyller och överträffar kraven i miljölagstiftningen. På lokal nivå ska alla våra anläggningar ansvara för att följa miljölagstiftningen, implementera företagets riktlinjer och uppfylla våra miljömål.

Vi analyserar alla material och processer som vi använder för att minska koldioxidutsläppen och minska avfallet.   Vi har som mål att ta bort alla farliga kemikalier ur produktionen och ur all vår verksamhet. Vi övervakar vår energi- och vattenförbrukning och minskar resursanvändningen där vi kan. 

Kontakta oss
Select your market

Select your market