Skip to Main Content
I'm looking for

Vår hållbarhetsrapport

Vi övervakar vår miljöpåverkan

Varje år tar vi fram en hållbarhetsrapport som beskriver verksamhetens, produkternas och produktionens miljöpåverkan; på människan, miljön, våra leverantörer och i de samhällen vi bedriver verksamhet.

Läs vår hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2018

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market