Skip to Main Content
Jag letar efter

Vi värdesätter alla våra medarbetare

Vi ser till att alla som arbetar för oss är trygga och friska och får chansen att utveckla sin fulla potential, oavsett vilken roll de har på företaget. 

Kollegor på en av Mölnlyckes fabriker för kundanpassade set i Tjeckien
Kollegor på en av Mölnlyckes fabriker för kundanpassade set i Tjeckien

En arbetsmiljö i toppklass

Vi tror på att skapa en arbetsmiljö i toppklass, där stor vikt läggs på den enskilda individens beteende och ett  etiskt arbetssätt .  Våra medarbetare kan lita på att de har vad de behöver för att kunna  prestera optimalt i ett långsiktigt perspektiv . Vi erbjuder till exempel utbildningsprogram som bygger på den enskilda individens styrkor och ger medarbetarna kompetens och kunskap för att utvecklas. Framför allt erbjuder vi  givande karriärmöjligheter  i en organisation där man har möjlighet att påverka. Vi strävar också efter att ha en jämställd personalstyrka som består av människor i olika åldrar, och med varierande kulturell och geografisk bakgrund, för att reflektera världen vi lever i och för att främja innovativt tänkande inom hela verksamheten.

En sund och trygg arbetsmiljö

På Mölnlycke vill vi skapa en sund och trygg miljö för våra anställda, leverantörer och besökare på alla våra arbetsplatser runtom i världen. Vi arbetar ständigt för att eliminera potentiella risker på arbetsplatsen, övervaka säkerhetsarbetet och följa alla relevanta lagar överallt där vi bedriver verksamhet.

Vår syn på hälsa och säkerhet

Vi arbetar proaktivt för att förebygga olyckor på alla våra anläggningar och för att följa lokala regler för hälsa och säkerhet.

På alla våra fabriker finns ett dedikerat team som ansvarar för hälsa och säkerhet och som består av medarbetare från alla delar av verksamheten som träffas regelbundet för att diskutera hälso- och säkerhetsfrågor och rekommendera förebyggande åtgärder. Vi uppmuntrar också samarbeten mellan anläggningarna, så att vi kan dela med oss av bästa praxis och uppnå övergripande förbättringar i hela företaget. Representanter för miljö-, hälsa- och säkerhetsteamen (EHS-teamen) på alla anläggningar träffar varje månad de regionalt och globalt ansvariga för EHS-frågor för att diskutera och dela med sig av idéer.

Vår policy för hälsa och säkerhet

Vår policy för hälsa och säkerhet är en del av vårt större åtagande för att förhindra skador och tillhandahålla säkra medicinska lösningar för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Med denna policy förbinder vi oss också att främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare och samhället i stort, genom att:

  • följa alla relevanta lagar och föreskrifter om arbetshälsa och säkerhet
  • se till att det finns etablerade procedurer för att medarbetarna ska kunna ta upp frågor om hälsa och säkerhet och tillhandahålla utbildningar för att höja medvetenheten hos alla medarbetare
  • upprätta mål för hälsa och säkerhet och granska dessa mål för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och minimera risker och faror

Hälsa och säkerhet – resultat

Vi övervakar och mäter systematiskt varje månad våra resultat när det handlar om hälsa och säkerhet. Resultaten presenteras och diskuteras i rapporter, för vår ledning, som baseras på jämförelser med våra globala mål för:

  • Antalet LTA-olyckor (Lost Time Accident) per miljon arbetstimmar
  • Antal förlorade arbetsdagar per miljon arbetstimmar
  • Antalet tillbud
  • Antalet åtgärdade tillbud

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad