Skip to Main Content
I'm looking for

Våra leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter

Vi har nolltolerans för alla brott mot mänskliga rättigheter i våra fabriker och i hela vår distributionskedja och försörjningskedja.

Vi främjar arbetstagarnas rättigheter i våra fabriker och hos våra leverantörer

Vårt svenska ursprung har gett oss ett naturligt intresse för hållbarhet. Eftersom vi är ett stort företag som köper in mycket varor strävar vi efter att påverka arbetsvillkoren och främja arbetstagarnas rättigheter i våra leverantörers fabriker på ett positivt sätt.

Det är viktigt för oss att inte delta vare sig direkt eller indirekt i situationer som bryter mot mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att säkra att våra och leverantörernas anställdas rättigheter respekteras. Vi vill inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot sina anställdas mänskliga rättigheter eller anställningsrättigheter.

Vi förstår att ett etiskt beteende innefattar vår företagskultur i lika hög utsträckning som våra riktlinjer och processer. Vårt mål är att bli den bästa arbetsgivaren inom den medicintekniska sektorn år 2020 – och det kan vi bara bli om vi är etiskt och socialt ansvarstagande i behandlingen av våra anställda och deras mänskliga rättigheter.

Vår företagskultur innefattar även samarbetet med våra leverantörer; vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer baserat på rättvisa, samarbete, transparens och öppen kommunikation. Vi uppmanar också våra leverantörer att främja god praxis hos deras partners och egna leverantörer.

Vår strategi

Vår uppförandekod för anställda och leverantörer är baserade på principerna i följande dokument:

Efterlevnad

På alla våra produktionsanläggningar, arbetsplatser och säljkontor runtom i världen finns lokala HR-representanter som ansvarar för att implementera våra riktlinjer och granska anställningsavtal och liknande. Vi granskar regelbundet efterlevnaden i alla våra verksamheter.

Leverantörerna övervakas genom vårt Supplier Performance Management-system som används för att förbättra leverantörernas resultat och jämföra resultaten mot vår Supplier Standard. Det innefattar också att vi kontrollerar hur väl våra leverantörer skyddar sina anställdas mänskliga rättigheter och anställningsrättigheter.

Vi utvärderar formellt över 50 % av våra huvudleverantörer, och där ingår en granskning av mänskliga rättigheter.

Vi granskar även regelbundet leverantörernas kvalitetsledningssystem. I granskningarna ingår intervjuer med arbetstagare, ledning, inspektion av produktionsanläggningen och genomgång av dokumentation. Leverantörernas lokaler kan också kontrolleras av vår tillsynsmyndighet eller den berörda myndigheten i leverantörens land.

Om vi konstaterar att leverantören bryter mot de anställdas mänskliga rättigheter eller anställningsrättigheter så avslutar vi antingen vårt samarbete med leverantören eller förväntar oss att problemen snabbt åtgärdas. Vi ber leverantörerna att bekräfta inom 48 timmar att de förstått vad som är fel, att de påbörjat sin interna korrigeringsprocess och att de försöker lösa problemet.

Efter 14 dagar förväntar vi oss att leverantörerna antingen lämnar över dokumentation om hur de åtgärdat problemet eller ger oss en detaljerad plan över åtgärderna de ska vidta och ett slutdatum för när åtgärderna ska ha genomförts. Vi kräver även bevis på att problemen faktiskt har åtgärdats.

Klicka på länken för att läsa vårt Ställningstagande mot slaveri och trafficking som stöds av Mölnlycke Health Care AB:s styrelse och undertecknats av vår VD Richard Twomey.

Kontakta oss
Select your market

Select your market