Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Våra kvalitetsledningssystem

För att hålla en konsekvent hög kvalitetsnivå följer vi ett heltäckande processbaserat kvalitetsledningssystem. Vi har också aktiva interna protokoll på plats för riskhantering och internrevision. Utöver våra globala processer har alla våra anläggningar ett lokalt kvalitetsledningssystem och personal som ansvarar för lokal kvalitetshantering och efterlevnad.

Leverantörerna övervakas genom vårt  Supplier Performance Management  -system som används för att förbättra och kontrollera leverantörernas resultat, och vi granskar regelbundet våra leverantörer (även med hjälp av en tredje part, vid behov).

Kontakta oss