Skip to Main Content
I'm looking for

Stoppa Trycksårsdagen 2018

Delta på våra webinars om trycksårsförebyggande arbete

Stop Pressure Ulcer Day Webinar

Hur genererar du den data du behöver för att följa utvecklingen av ditt trycksårsförebyggande arbete? Vem kan hjälpa dig och vilken typ av data behöver du?

För att uppmärksamma årets Stoppa Trycksårsdag arrangerar vi ett webinar med Joyce Black och Willaim Padula som experter i ämnet. Här kan vi hjälpa dig att reda ut de frågor du bör ställa samt vilka verktyg och metoder du behöver för att få ut de mest värdefulla svaren.

Stoppa Trycksårsdagen (Stop Pressure Ulcer Day) är ett årligt globalt arrangemang där industrin, vårdpersonal, allmänheten och media går ihop för att öka medvetenheten om trycksår. 

Webinaret "Track your progress: Tools and Methods for Pressure Ulcer Prevention" kommer att hållas under två tillfällen torsdagen den 15 november; klockan 13:00 och 19:00.

Anmäl dig här

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market