Introduktion till trycksår

5 apr, 2016
Interaktiv modul om sårbehandling
25 min

Denna interaktiva modul introducerar trycksår genom att titta på:

  • Hur man definierar och klassificerar dem.
  • Huvudsakliga riskfaktorer.
  • Verktyg för riskbedöming.
  • Trycksårens skeden och bedömning.
  • Förebyggande- och behandlingsstrategier