Hudreaktioner vid strålbehandling

5 apr, 2016
Interaktiv sårbehandlingsmodul
25 min

Denna interaktiva modul ger en introduktion till hudreaktioner vid strålbehandling. Efter att ha tagit denna modul kommer du att förstå:

  • Etiologin av hudreaktioner vid strålbehandling.
  • Identifiera riskfaktorer.
  • Förebyggande- och behandlingsmöjligheter.