Absorberande förband – Mesorb®

Färre förbandsbyten innebär ökad kostnadseffektivitet och mer tid för patienterna

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan hålla kvar stora mängder sårsekret. Det vätskeavstötande ytterlagret förhindrar extern kontamination av såret och skyddar kläder och sängkläder mot utläckande sårsekret.

Hög absorptions- och retentionskapacitet

Vätskeavstötande ytterlager skyddar mot läckage av sårsekret och håller förbandet torrt

Utformat för att kunna bäras länge

Formbart och bekvämt för patienterna

Funktion

Sårsekretet absorberas genom sårkontaktlagret och transporteras till Mesorbs cellulosakärna. Den högabsorberande kärnan suger upp sårsekretet samtidigt som ytterlagret, som kan andas, släpper igenom fukten. Ytterlagret viks över mot sårkontaktlagrets kanter för att minimera vätskeläckage från sidorna.

Användningsområden

Mesorb är avsett för måttligt till kraftigt vätskande sår. Mesorb kan användas som primärt förband direkt på såret, eller som ytterförband om hög absorptionskapacitet krävs (t.ex. tillsammans med Mepitel eller Melgisorb).

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr    Storlek cm    Avd fp    Transp fp

677001  10 x 13         50           400
677201  13 x 15         50           300
677401  10 x 23         50           300
677601  15 x 23         50           300
677701  23 x 25         30           120
677801  23 x 30         30           120
677080  10 x 10         10           80
677280  10 x 15         10           80
677480  10 x 20         10           80
677680  15 x 20         10           60
677780  20 x 25         10           70
677880  20 x 30         10           50

Dela

Mextra® Superabsorbent
Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbents unika konstruktion i fyra lager (se bild) fungerar enligt en exakt sekvens för att ge optimala resultat. I kärnan finns det absorberande...