Elderly man on a beach carrying his surfboard above his head

Förband med Safetac®-teknologi

Förband med Safetac®-teknologi

Safetac är en unik vidhäftningsteknologi utvecklad och ägd av Mölnlycke Health Care.  Safetac vidhäftar inte i det fuktiga såret, orsakar inte vävnadsskada och minimerar risken för maceration. Eftersom Safetac är kliniskt bevisad att minimnera smärta, minskar också stressen hos patienten vilket kan ha en positiv inverkan på sårläkningen.

Mepiform®

Mepiform® är ett tunt och diskret förband, designat för behandling av både...

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® AgExudation Level: Medium

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border SacrumExudation Level: High

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Mepilex® HeelExudation Level: Medium

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Mepilex® Heel AgExudation Level: Medium

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex® TransferExudation Level: Medium

För att en fuktig sårmiljö ska kunna bevaras ser Mepilex Transfer till...

Mepitac®

Tack vare att Mepitac® är så formbar och lätt att applicera och avlägsna...

Mepitel®

Mepitel är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika...

Mepitel® Film

Mepitel Film är avsett för många olika typer av ytliga sår. Filmen kan...

Mepitel® One

Mepitel One är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den...