Biogel® Surgeons

Utmärkt barriärskydd med naturgummilatex

För att garantera såväl patienternas som vårdpersonalens säkerhet är de sterila operationshandskarna Biogel® Surgeons i latex både puderfria och innehåller låga halter av protein. Det minimerar risken för allergiska reaktioner mot luftburna proteiner i naturgummilatexet, men även risken för komplikationer relaterade till stärkelsen i pudret.

Utmärkt passform, känsla och komfort – Biogel-coatingen gör det enkelt att ta på sig handskarna även med fuktiga händer och skyddar dessutom huden mot uttorkning2, 7

Det låga AQL-värdet* på 0,65 efter paketering och sterilisering uppnås bland annat genom en kontroll med hundraprocentig luftuppblåsning inför paketeringen

Det är 3,5 gånger mer sannolikt att fel förekommer på konkurrerande handsktyper3

Alla handskar är pyrogenfria, sterila och puderfria vilket minskar risken för postoperativa komplikationer

Guide för handskpåtagning

Lär dig ta på dubbla handskar med ”öppen” teknik.

02:09
(mm:ss)

* AQL = Acceptable Quality Level. Detta avser maximalt antal defekta produkter som kan anses acceptabelt vid en stickprovskontroll, i detta fall avseende hål i handskarna.

 

Produktblad att ladda ner:

Operationshandskar Biogel Surgeons

  1. 0.65 AQL for freedom from holes ASTM D3577, Test Method D5151.
  2. MKT004. Why Choose Biogel? 2009. Data on file.
  3. Study G09-005. In Use Surgical Glove Failure Rate Compairson. 2009. Data on file.
  4. Total Protein – Based on ASTM D5712. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
  5. Antigenic Protein – Based on ASTM D6499 Inhibition ELISA. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
  6. Competitive brands included top selling brands, third quarter 2008: Protegrity, Triflex, Esteem and Encore (GHX Market Intelligence).
  7. Testing conducted at PRAC and overseen by a board-certified dermatologist, 2004. Report 04-007.
  8. Using Modified Lowry (EN455) / ASTM D5712.
Dela

Rekommenderade produkter

Biogel Eclipse<sup>&reg;</sup>
Biogel Eclipse®

Biogel Eclipse® är en puderfri operationshandske med lågt proteininnehåll...

Biogel Eclipse<sup>&reg;</sup> Indicator<sup>&reg;</sup>
Biogel Eclipse® Indicator®

I vissa fall tar det upp till 120 dagar för en kirurg att känna sig bekväm...

Biogel Eclipse Indicator Underglove
Biogel Eclipse Indicator Underglove

Double-gloving solution that preserves dexterity and sensitivity

Mer information

Clinical evidence summaries

Clinical studies on surgical gloves and antiseptics

Biogel Eclipse®
Biogel Eclipse®

Biogel Eclipse® är en puderfri operationshandske med lågt proteininnehåll...

Biogel Eclipse® Indicator®
Biogel Eclipse® Indicator®

I vissa fall tar det upp till 120 dagar för en kirurg att känna...

Biogel Eclipse Indicator Underglove
Biogel Eclipse Indicator Underglove

Double-gloving solution that preserves dexterity and sensitivity