Allmän bukkirurgi

Allmän bukkirurgi

Allmänkirurgi innebär, trots namnet, en kirurgisk specialinriktning mot bukens organ, d.v.s. tarmar inklusive matstrupe, mage, tunntarm, tjocktarm, lever, bukspottkörtel, gallblåsa och gallgångar. Ofta ingår även sköldkörteln (beroende på tillgången på kirurger med specialistkompetens inom huvud och hals). Allmänkirurgi omfattar även sjukdomar i huden, bröst och mjuk vävnad samt kirurgi för tarmbråck.

Dessa ingrepp kan ske som öppen eller minimalinvasiv kirurgi med små snitt eller titthålsteknik.

BARRIER® obesitaslakan

Fetma är ett ökande hälsoproblem, och vårdpersonalen ställs hela tiden...

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv och jämn uppvärmning av patienter bidrar till att minska risken...

BARRIER® Flex operationslakan

BARRIER® Flex operationslakan från Mölnlycke Health Care har en transparent...

Mepore® Film & Pad

Mepore Film & Pad är ett transparent filmförband som motverkar vätskeläckage,...

Mölnlycke® Procedure trays

Innehållet i de kundanpassade seten, Mölnlycke® Procedure trays, sätts...

Mer information

Så här genomförs en helkroppstvätt

Så här genomförs en preoperativ helkroppstvätt.

Så här tvättar man händerna

Händerna är en källa till och en vehikel för överföring av mikroorganismer....

Påtagningsguide för operationsrockar

Fatta tag i den sterila rocken och gå till ett område där rocken kan vikas...

Påtagningsguide för operationshandskar

Titta på filmen och lär dig hur man tar på dubbla handskar med öppen eller...

Så här används BARRIER® EasyWarm® Plus

Lär dig att använda BARRIER EasyWarm+ aktivt självvärmande för enkel och...