Hållbarhet

Uppförandekod

Som ett internationellt företag, har vi en särskild skyldighet att respektera, främja och följa principerna för etiska och sociala ansvar i samband med de mänskliga rättigheterna, på arbetsplatsen och arbetsvillkor, inte diskriminera, att upprätthålla jämlikhet och relationer med omvärlden.

Mölnlycke Health Cares Uppförandekod (Code of Conduct) är en uppsättning av grundläggande normer och kriterier som:

  • Överensstämmer med etablerade internationella standarder och riktlinjer
  • Möta våra kunders behov och förväntningar
  • Förstärka våra kärnvärden "Passion, Learning, Integrity"
  • Gälla för alla som arbetar för och tillsammans med Mölnlycke Health Care

Som ett stort företag och inköpare är vi i stånd att påverka arbetsvillkoren på ett positivt sätt och främja arbetstagarnas rättigheter i våra stora leverantörernas fabriker. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att se till att mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet beaktas. Detta sätt att arbeta är fast förankrad i våra processer, och nyckeln till framgång är den nära kontakten vi upprätthåller med våra leverantörer

Ladda ner Code of Conduct (62 KB, pdf)

Link to the full pdf version of Code of Conduct

Uppförandekoden i praktiken

Säkerställer ett korrekt, hållbart och etiskt uppförande hos våra anställda och leverantörer. ...

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss